Aprìl gnàa ‘n fil, a mac’ adasi adasi, a giügn cóma vöol ognün.


Aprìl gnàa ‘n fil, a mac’ ’adasi adasi, a giugn cóma vöol ognün.

A aprile non bisogno togliere gli abiti invernali, a maggio bisogna toglierli adagio adagio, a giugno si possono togliere a volontà