Chi che trùa ca vantadór i se vànta da par lór.


Chi che trùa ca vantadór i se vànta da par lór.

Chi non trova vantatori si vanta da solo