Lè svelt i bancher a cüntaa i soldi, ma i'è püsée svelti li galini a pizzàa sü òl ris.


I'è svelt i bancher a cüntaa i soldi, ma i'è püsée svelti li galini a pizzàa sü òl ris.

Sono svelti i banchieri a contare i soldi, ma sono più svelte le galline a beccare il riso