Se te gh’è mal de cràpa, te gh’è da mangiàa, se te gh’è mal de vètro de gh’è da cagàa.


Se te gh’è mal de cràpa, te gh’è da mangiàa, se te gh’è mal de vètro de gh’è da cagàa.

Se hai mal di testa devi mangiare, se hai mal di pancia devi andare in bagno