L'acqua piovana lengera dè màrs


Ca la dìs l'acqua piovana lengera dè màrs,

ca la pìca colóor argènt sǜ 'ndi scàndoli végi dol téc’,

sǜ 'ndi rèsc' sèch dèl' òrt,

sǜ 'ndèl fìich e sǜ 'ndèl murunèer piée dè gémi d'òor? 

Pasada l'è la stagiù dèl invèren ilò tacàac' al fuglàa, 

pasada, pasada da véra!

 

'l ghè nè amò