Dialèt Bośàc'

'l dialèt l'è la midiśìna
ca la fà bée par regordàs li róbi de 'n bòt

traduci

dall' Italiano al Dialetto Bośàc'


Digitare una parola o una frase da tradurre in dialetto.

Consulta la guida

Scrivi qualcosa nel precedente box, clicca su TRADUCI, qui si visualizzerà la traduzione
Racconti

Fémni dèla móntàgna

Fémni dèla móntàgna

Sóo sentàat sǜ 'ndi càap ca i vegneva ciamàac' “Pianei”, 'l vèet 'l pòrta 'l prüfüm de ümèt dèl'ültèma nìif ca lè réet a deleguàa e l'è órmài prónta a cét spàzi ali campanéli ca li sbögia la nìif.

Vardi i pràac’ èn bàs; cóma i camósc ca i se tée tacac' sü par i brìch 'npée. 

I ghà 'l cólóor rǜgen dol vistìit 'nvèrnal.  Tǜt 'l tàs.

Li róndeni iè amò èn viàc’ e li ruarà ca prǜma amò dè 'n mìis e pàsa.

vocabolario

italiano-dialetto / dialetto-italiano (guida)


Scrivi una parola nel precedente box, clicca su CERCA, qui si visualizzerà la traduzione
Quiz

Rebus

1 -     2 -    3 -    4 -    5 -    6 -    7 -    8 -    9 -    10 -    11 -    12 -    13 -    14 -    15 -    16 -    17 -         SLOLUZIONI 
Poesii

Te völi bée parchè

Ti voglio bene perché

POESIA D’AMORE BILINGUE

Ti voglio bene perché

sei il vento che spinge la mia vela

… anca se quai ӧlti te bufèt trop! 1)

 

Ti voglio bene perché

sei lo scoglio dove assicurare la mia barca

… anca sa òl màar te l’evét agitàat ti! 2)

 

Ti voglio bene perché

sei la voce che coordina i nostri sforzi

… anca sa quai ӧlti te osèet trop! 3)

 

Ti voglio bene perché

sei la spina nel mio fianco quando le decisioni vanno prese

… anca sa te sée pusé spinosa d’en risc’! 4)

 

Ti voglio bene perché

sei la corda d’acciaio che tiene unita la nostra famiglia

… anca sa quai ölti te ris-cèt de strozzam! 5)

 

Ti voglio bene perché

insieme abbiamo costruito sulla roccia la nostra casa

… anca sa quant cà te sciorgnèt al trema i fondaméet! 6)

 

Ti voglio bene perché

su di te si può sempre contare

… anca sa urmai ho finit li tabilini! 7)

 

Ti voglio bene perché

………………………………..

anca sa ol perché … chisà ‘ndua l’è! 8)

15 Gennaio 2015 Paolo con Maria Chiara

NOTE

1) … anca se quai ӧlti te bufèt trop! – anche se qualche volta soffi troppo forte!

2) … anca sa òl màar te l’evét agitàat ti! – anche se il mare l’avevi agitato tu!

3) … anca sa quai ӧlti te osèt trop! - anche se qualche volta urli troppo!

4) … anca sa te sée pusé spinosa d’en risc’! - anche se hai più spine di un riccio!

5) … anca sa quai ölti te ris.cèt de strozzam! – anche se qualche volta rischi di strozzarmi!

6) … anca sa quant cà te sciorgnèt al trema i fondaméet! - anche se quando ronfi tremano le fondamenta della casa

7) … anca sa urmai ho finit li tabilini! – anche se ormai ho finito tutte le tabelline dei numeri

8) anca sa ol perché … chisà ‘ndua l’è! – anche se il perché … chissà dov’è!

 

'l ghè nè amò

Vocabolo random

smilàa

v.tr.

smielare (o smelare), in apicoltura, togliere il miele dai favi

Favole

Ól cervàt

IL CERBIATTO

´L CERVÀT  

´L Cervàt 'n dì 'l ghà dìc' al pà Cèrf:

" Ti te sée pǜsée grànt e pǜ svèlt dei càa, ti te portèt di còrègn belebée grànc' ca te pödarisèt afróntài e scórentài, parché ducà te ghée iscé pùra ?"

'L pà Cèrf, 'ntàat chel grignàva, ´l ghè dìs:

" Ti te dìset bée, mè càar fiṍl, ma sò àach bée chè apèna i senti bagiàa, mi ciàpi, sò ca cóma, táata pùra ca'l mè vée da scapàa de corsa e dei mée còrègn 'l me vee ca gnàa en mèet."

Móràl dela fàola: Chi l'è purós de natüra 'l ghè-rua ca a guarìi.

 

'l ghè nè amò

Proèrbi

Mort da la famm come ‘n lüf.

Affamato come un lupo

se üsa dìi

Tè cà da bìif gió....

non devi credere a tutto quello che ti raccontano

Vócabol

Tursciù

Torrente Torchione
Stòri

Tràa giò e tra sü

In om l’è pasat sota 'na finestra e la sentüut vargot cal pioeva giò e l’a dic’:

-chi l’e che tra giò?

-sóo mi che tra sü