Dialèt Bośàc'

'l dialèt l'è la midiśìna
ca la fà bée par regordàs li róbi de 'n bòt

traduci

dall' Italiano al Dialetto Bośàc'


Digitare una parola o una frase da tradurre in dialetto.

Consulta la guida

Scrivi qualcosa nel precedente box, clicca su TRADUCI, qui si visualizzerà la traduzione
Racconti

La nòna la diśeva

La nòna la diśeva

Regòrdi amò la mia nòna quànca la diśeva:

"A diventàa véc’ tǜti li róbi li và a péc' " e pò la se ne 'ndàva dal grignàa (la pensava al sò chè l' l'era órmài flòsc') .

Magàri la ma spiegáat ´l significàat, crédi dè 'vìi àa capit chèl chè la 'ntèndeva e grignàvi àa mi.

´L tèep al pasa e la nòna le ´ndàcia, la ghè ca pǜ.

vocabolario

italiano-dialetto / dialetto-italiano (guida)


Scrivi una parola nel precedente box, clicca su CERCA, qui si visualizzerà la traduzione
Poesii

La lüna lè ca 'na formagia

LA LUNA NON È UNA FORMA DI FORMAGGIO

LA LÜNA LÈ CA ‘NA FORMAGIA

La lüna lè ca ‘na formagia; 1)

tignifol a mèet , paesàa d’Albosagia:

chèl ca sintìi en televisiù,

l’è noma paroli de ‘n gran striù!

Vardée ca li lüganéghi li fa màal,

sopratüt sa ‘n maiée en quintàal;

sènsa parlàa di cudighìi … :

i-è pòoch meno che asasìi!

 

Rost, less e biancostàat,

chi ne üsa, ai se mai salvàat!

Chèst i-à dic’ de Ginevra i profesurù, 2)

che stüdia la salüt de la popolaziù!

 

I-à ripetüut chi de Bruxel: 3)

maiée cagnù ca i vè fa bèl! 4)

Ansi, sa maiée anca saiòc’, 5)

starée bée da ‘l dì e de nòc’!

 

Ma forse a-i ghéva rèsù i nòs de ‘n bòt: 6)

tròp, al fa màal anca ‘l pancòt!

E ilura mi ca sӧo 'n póor Bosàc’,

mangi carna e po’ anca formàc’!

Albosaggia, Novembre 2015 Paolo Piani

NOTE

1) L’è ca: non è

2) L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) , Agenzia speciale dell'ONU per la salute, è stata fondata il 22 luglio 1946 ed entrata in vigore il 7 aprile 1948 con sede a Ginevra.

3) Insetti e larve in tavola: primo via libera dall’Europa – ottobre 2015

4) Cagnù: larve

5) Saioc’: cavallette

6) i nos de ‘n bot: i nostri di una volta, i nostri avi, le persone anziane

Vocabolo random

scosàl

(scosài), s.m.

grembiule

Favole

Ól cervàt

IL CERBIATTO

´L CERVÀT  

´L Cervàt 'n dì 'l ghà dìc' al pà Cèrf:

" Ti te sée pǜsée grànt e pǜ svèlt dei càa, ti te portèt di còrègn belebée grànc' ca te pödarisèt afróntài e scórentài, parché ducà te ghée iscé pùra ?"

'L pà Cèrf, 'ntàat chel grignàva, ´l ghè dìs:

" Ti te dìset bée, mè càar fiṍl, ma sò àach bée chè apèna i senti bagiàa, mi ciàpi, sò ca cóma, táata pùra ca'l mè vée da scapàa de corsa e dei mée còrègn 'l me vee ca gnàa en mèet."

Móràl dela fàola: Chi l'è purós de natüra 'l ghè-rua ca a guarìi.

 

'l ghè nè amò

Proèrbi

Robàch ai làdri, l’è ca pecàat.

Rubare ai ladri non è peccato

se üsa dìi

Tè cà da bìif gió....

non devi credere a tutto quello che ti raccontano

Vócabol

Rìsc’ con itè li castègni

Riccio con dentro le castagne
Stòri

Benito-m

Benito Musolini, caporal de li galini