Dialèt Bośàc'

'l dialèt l'è la midiśìna
ca la fà bée par regordàs li róbi de 'n bòt

traduci

dall' Italiano al Dialetto Bośàc'


Digitare una parola o una frase da tradurre in dialetto.

Consulta la guida

Scrivi qualcosa nel precedente box, clicca su TRADUCI, qui si visualizzerà la traduzione
Racconti

Al ministro dèla difesa

AL MINISTRO DELA DIFESA 

Sciór Ministro dèla Difesa,

Sòo rèet a speciàa da vès ciamàat a fàa la nàia, gh'òo 24 àgn e me sóo spósat da pòoch con 'na vèdova de 44 àgn ca la gh'à 'na fiöla de 25 àgn ca l'è pó ignüda àa mia fiöla.

Òl me pà, bé vès en póo sǜ de età, l'à maridàat chèsta fiöla de 25 àgn, ilùra adès 'l me pà l'è pó àach 'l me gèndro vìst che la maridàat la mia fiöla.

vocabolario

italiano-dialetto / dialetto-italiano (guida)


Scrivi una parola nel precedente box, clicca su CERCA, qui si visualizzerà la traduzione
Quiz

Rebus

1 -     2 -    3 -    4 -    5 -    6 -    7 -    8 -    9 -    10 -    11 -    12 -    13 -    14 -    15 -    16 -    17 -         SLOLUZIONI 
Poesii

L'amicizia de 'n bòt

L’AMICIZIA DI UNA VOLTA

L’AMICIZIA DE ‘N BÒT

 

Forse al sarà colpa de la mia età,

ca l’è pú verda, ansi, sensa pietà

l’ha brǜsàat i mei àgn a manèta …

come vidisciù en d’en fööch che sciopèta!

 

Al sarà par chèsto, ü parché so diventàat cuiù,

ma l’amicizia di nòs tèep, mi góo l’impresiù,

l’era tüta n’òtra ròba, dém a mèet,

de chèla ca adès se sbandiéra ai quatro vèet,

 

u s Feisbuck, social e ótri diaoléri:

l’è amicizia chèla? Ma fémm i séri !

La nòsa l’era ‘na ròba profonda,

vera, sempre vìva e sempri feconda!

 

Forse al sarà parché i nòs tèep ì’era dür,

e l’amicizia l’è ignüda sǜ come en mür,

en mür de sass, fac’ sǜ con buni manéri,

tignüc’ ensema da cimèet e trebüléri !

 

Ü coma ‘na pianta da li radìis ben piantadi,

en mèz ai crap, sprofondadi, disperadi,

a cercàa, sensa mai stracass,

en póo de tèra buna, da sfamass,

 

e adèss gnàa la tormènta püsé ‘ncarugnida

la ghe rùa ca a strepala da dua l’è surtida:

istèsa pricisa l’amicizia de me regòrt:

ìdola ca te s’en desfèt gnàa dopo mort!

 

Adèss enveci, se ciama “amìis” a chi

‘na òlta sula sa idüt dal tabachìi,

ü par caso s’ha ‘ncuntràat en piazza,

e sa biüüt ensema en cafè Lavazza !

 

Però, sa tée besógn, cünt fàten ca,

cerca miga l’indiriz de la sua cà,

a la sua porta van ca a batt

de sucür chèl dì l’è ciapàat da matt !

Vocabolo random

formèet

s.m.

frumento

Favole

'L bṍö e la scigàla

IL BUE E LA CICALA

'L BÖÖ E LA SCIGÀLA 

´Ntáat-ca ´l bṍö l’era réet a aràa ´l càap, pòoch lóntáa la scigàla l’era réet a cantàa quànca de cólp la pianta-iló par dìc al bṍö:

''Te àret àa màal; oibò. Varda varda, te fàc' 'n sólch tüt stòrt.''

´L bṍö, stràch e süáat, 'l òlsa la cràpa e 'l ghà respondǜt en manéra sotegnüda:

<< Cóma te fàc' a capìi chè ari stòrt ? >>

'' Parché li òtri rödàni iè tüti rìci.''

<< Ciarlüna te doarisèt savìi chè dòpo avìi aráat 'n càap 'ntréech 'n sbàglio lengéer se dóarìs facilmèet perdunàl; ma già ti te sée bùna nóma de cantàa e tè laóret mài.>>

Móràl dela faola: L'è fàcel fàch sǜ la cùcola ai òtri e mài fàa negót.

 

'l ghè nè amò

Proèrbi

L’acqua la fa marscìi li segi, òl vii al fa cantàa li vegi.

L’acqua fa marcire le secchie di legno, il vino fa cantare le vecchie

se üsa dìi

Mi gh'ò sbagliàat a dàc'...

ho sbagliato a dargli retta così non riuscivo più a liberarmene

Vócabol

Litro

Boccale
Stori da pòoch

La sciaresèra

Il ciliegio

La sciaresèra

Òl Bundìi al gh’eva ‘na sciaresèra visìi a la strada e tüc’ i agn i rèdès ai ghe robava li sciaresi.

‘N'an la pensàat bèe da durmìi sóta a la sciaresèra, parché l’era de noc’ ca i ghe robava li sciaresi.

Pasàat òl tèep de li sciaresi al gha dic’ a la sua femma: Pierina ghò l’ò facia ‘n barba de gàt ai canaia, ai gha ca ruat a robam gnàa ‘na sciaresa.

‘Na noc’ sènsa lüna ‘n rèdès con la pila a fàa ciar e dùu con la rasega i gha taiàat fò la sciaresèra e  ntàat ca sgrignozava ai diseva:

"Bundìi nùu chest’an ma ca maiàat li töi sciaresi, ma gnàa ti tèn mangiarée ca pǜ".