Dialèt Bośàc'

'l dialèt l'è la midiśìna
ca la fà bée par regordàs li róbi de 'n bòt

traduci

dall' Italiano al Dialetto Bośàc'


Digitare una parola o una frase da tradurre in dialetto.

Consulta la guida

Scrivi qualcosa nel precedente box, clicca su TRADUCI, qui si visualizzerà la traduzione
Racconti

L'è ca vera ca tüt ol mond l'è paees

LÈ CA VERA CA TÜT EL MONT LÈ PAEES

- En piaza del dóm üu con na carióla de grása en giaca e craváta el pása inoserváat

- Te sèntet mai a l'autogrill de Fiorenzuola: "damm po sciá el sòlet";

- Sü la RAI te senteree mai chi ca ie entervistaat sü li eleziù di: "ooh, lè pó ca ròba de nùuuu, le pó ròba de lóooor";

- A medicina 33 ai capirá mai ca'l völl di "engeraat";

- Domandech mó al valtelinees medio sa'l ga'nazi el casatiello o la pastiera; 

- Taat per restaa a Nápoli, loor ia enventaat l'art de rangiass, nùu gia prüma en faseva chel ca'n pò; 

vocabolario

italiano-dialetto / dialetto-italiano (guida)


Scrivi una parola nel precedente box, clicca su CERCA, qui si visualizzerà la traduzione
Poesii

La Befana

La Befana

LA BEFANA

 

La ………. l’è réet a preparas 1)

par ulàa sura i téc’ de Trias: 2)

la va sül dòs a ciapàa la scorsa

con la sua scϋa e la sua borsa! 3)

La sua borsa l’è propi gréva: 4)

l’à calcàat giò roba fin cà la podéva,

carbù, carameli e cicolàat,

segónt ognantüu coma al se comportàat!

Ma anca 'n surìis par  chi ca l’è sfürtünàat,

ma aa ‘na carezza par chi l’è malàat,

'n basii par chi l’è sùul e sènsa amӧor:

cà tüt chèsto l’è méi d’en gran dotӧor!

Ecco: l’è partida coma ‘na schégia 5)

ma la noc’ l’è scüra e lée l’è végia:

la se scapüsciada ité 'n d’en sass, 6)

e coma 'n salam la ula giò bass, 7)

la va a rebandéi fin giò la Sasèla, 8)

la se ‘mponta sül müur de la singèla: 9)

dal cuntracólp al ghè ula la mercansia …

… en Albosagia al piӧof règai coma par magia !!! 10)

ih ih ih Paolo Piani

NOTE

1) al posto dei puntini, ognuno può inserire il nome della moglie, della fidanzata, ecc.

2) ulaa = volare

3) scϋa = scopa

4) gréva = pesante

5) come na schégia = velocissimamente

6) scapüsciada = inciampata

7) ula giò bass = cade per terra

8) rebandei = capitomboli rovinosi

9) singèla = sagrato

10) piӧof = piove

Vocabolo random

linguìna

(linguìni), s.f.

tipo di erba di montagna con le foglie a forma di lingua

Favole

'L piógiàt

L' AVARO

'L PIÓGIÀT 

´N piógiàt là vendüut i sṍ bée e la fàc' s-cià 'n grànt gherù d'òr; lè 'ndàc' sènsa dìi negót a piacàl sóta téra, ma 'nséma, sènsa savìl, là piacàat àa ól sò cṍr.

'L pasàva iló ògna dì par controlàa, e´l fisàva coi ṍc’ la téra e 'ndèla sùa mèet 'l vidìva l'òr a lüsìi .

´N viláa, ǜü dól paés, 'l se 'ncòrgiüt de stà quistiù e là scavàat la téra, sènsa fàš idìi, e là pórtáat ià tǜt.

Quànca 'l piógiàt lè tornáat a controlàa, là idüut la téra muiüda e l'òr 'l gh'era ca pǜ; ilùra là cuminciat a óśàa e a strepàs i cavéi.

´N galantóm ca'l pasàva par càas de iló, là domandàat ´l mutìf e pò´l lghà dìc':

" Lamentèt ca, fàa ca de ti ´n óm 'nsürìt. Mèt al sò pòst 'n sàs e fà cǜnt de vìi sótráat l'òr ca te gharée 'l stèś tornacünt."

Móràl dela fàola: A chè 'l servìs ès sciór, con táac' sòldi, se pò se ca bùu de üsài ?

Proèrbi

Póor chèl puìi ...

Povero quell'uccello nato in cattiva valle ...    (a volte la fortuna dipende anche da luogo in cui sei nato)

se üsa dìi

Tacàa butù

attaccare discorso

Vócabol

Lampadàri

Lampadario
Stori da pòoch

Müradör de Gròos

'N müradör de Gròos l’è ‘ndac’ dal dotór a fas visitàa parchèe l’era stìtech,

‘l dotór al gà dic’:

Toni ‘n che lingua ò da ditel da miga duperàa la carta del cimèet par frega gió ‘l cül!