A dicèmbre ‘l fiòca e ‘l fa frèc’: ...


A dicèmbre ‘l fiòca e ‘l fa frèc’: pìzza la pìgna e prepàra ‘l scoldalèc’.

 

al ghè nè amò

A dicembre nevica e fa freddo: accendi la stufa e prepara lo scaldino