Al gh’è ca matèla bèla ca...


Al gh’è ca matèla bèla ca l’è ca gavèla, chìli brüti iè gavèli tüti.

Non c’è una bella ragazza che non abbia le gambe storte, quelle brutte hanno le gambe storte tutte