Aprìl ‘l gh’à trènta dì, ma ...


Aprìl ‘l gh’à trènta dì, ma s’al pióvarìs trentǜü, al gh’è farìs mal a negǜü.

Aprile ha trenta gironi, ma se piovesse trentuno, non farebbe male a nessuno