Chi ca i laga la stràda ...


Chi che làga la stràda végia par la nṍva, ‘l sa chèl cal làga e ’l sa ca chèl cal trùa.

Chi lascia la strada vecchia per la nuova, sa quel che lascia e non sa quel che trova.