Dói nóos ‘n de ‘n...


Dói nóos ‘n de ‘n sàch e dói fèmni ‘n de na cà ai fa ‘n gràn fracàs.

Due noci in un sacco e due donne in una casa fanno un gran fracasso