I mercànc’ de Varées i crùmpa ...


I mercànc’ de Varées i crùmpa a òt e i vènt a sées, chi dól varesòt i crùmpa a sées e i vènt a òt.

I mercanti di Varese comprano a otto e vendono a sei, quelli del Varesotto comprano a sei e vendono a otto