Leváa sǜ a li sées e mangiáa a li ...


Leváa sǜ a li sées e mangiáa a li dées, mangiáa a li sées e ‘ndáa i lèc’ a li dées, se càmpa dèes òlti dèes

Alzarsi alle sei e mangiare alle dieci, mangiare alle sei e coricarsi alle dieci, si campa dieci volte dieci