Mei füm che ghèba


Mei füm che ghèba

Meglio fumo che freddo