Vardèsen bèe dai nemìis ...


Vardèsen bèe dai nemìis ma sopratǜt dai fàls amìis.

Guardati bene dai nemici ma soprattutto dai falsi amici