La maèstra a Pierino


La mèstra la ghè dis: "Pierino, mi scrivi, ti te scrivèt, lüu scrif che tèep ca l'è ?"

Òl Pierino 'l ghè dìs: " l'è tèep pèrs scióra maèstra."

 

 'l ghè nè amò

La maestra: "Pierino, io scrivo, tu scrivi, lui scrive che tempo è ? "

E Pierino risponde: "Tempo perso signora maestra."