Amàar àla ghinsàna


Amàar àla ghinsàna

la rizèta:

30 gràm dè radìis dè ghinsàna mèsi gió a infüus con 'n lìtro dè vìi biànch sèch par dés dì;

preparàa 'n sciròp con 700 gràm dè źǜcher, 'n lìtro dè acqua e laghàl soràa;

ünìi l'infüus filtràat, co'l sciròp, mèz lìtro dè spìret e mèz bicéer dè amarèt dè Saronno.

Da sorseggiàa con moderaziù dòpo marènda o  dòpo scéna.

Amaro alla Genziana