Ghè táac' pintìic' dè vìi ...


Ghè  táac' pintìic' dè vìi parlàat e póoch dè vìi tasüut 

Ci sono tanti pentiti di aver parlato e pochi di avere taciuto