L'è iscé tégn ca l'è buu ...


L'è iscé tégn ca l'è buu da spacàa 'na lendèna par tö fó ol ciòc' 

è così taccagno che è capace di spaccare una lendine per levarsi il pidocchio