Tè capisèt cà, .....


te capisèt cà, gnàa  cà picàt giò col bàgiol 

altro modo di dire 

al capìs ca gnach a saltàch adòs

non capisci neanche a colpirti col bacchio

non capisce nemmeno a saltargli addosso