Castáa che fiuris


Sa ‘l castáa al fiuris de mac’, van sót col sach, sa ‘l fiuris de giügn, van sót col pügn

Se il castagno fiorisce a maggio, vai sotto col sacco, se fiorisce a giugno vai sotto col pugno.