Fiöi de'n mont malàat

libera interpretazione di Vittorio C. dallo scritto in italiano di Silvana Stremiz


'N SÈ FIÖI DÈ 'N MÓNT MALÀAT

'N sè fiöi dè 'n mónt smemoràat
ca l'à smentegàat cóma fà grignàa i rèdès,
e 'nvéci dè 'na filógna m'regala 'n dvd
'nvéci di cólóor 'n ghè crumpa lóor 'n telefunìi.

'N sè fiöi dè 'n mónt malàat
ca l'à smentegàat cóma giügàa còla bòcia,
fà cór e ùlàa 'n aquilù èn rìva al màar
e cór a pébiót 'ndi pràac’ apèna sègac'.

'N sè fiöi di smartphone, di tablèt e di pc
m'völ cónós chìi ca ghè da l'òtra pàart dol mónt,
sènsa vìif chìi ca iè aprṍöf a nùu.

'N sè fiöi dè'n mónt sempre surpenséer
fàc' dè sms e dè bundì smentegàac',
dèla foto dèn cafè postàat sǜ 'ndi social
e 'n cafè órmài fréc’ amò da bìif sura 'l tàol.

'n sè fiöi dè 'n mónt distürbàat
ca l'à smentegàat cóma fà giügàa 'n rèdès.

SIAMO FIGLI DI UN MONDO MALATO

Siamo figli di un mondo smemorato
che ha dimenticato come far ridere i bambini
e invece di una favola regaliamo un dvd
invece dei colori compriamo loro un telefonino.

Siamo figli di un mondo malato
che ha dimenticato come giocare con la palla
far correre e volare un aquilone in riva al mare
 e correre  a piedi scalzi nei prati appena falciati.

Siamo figli degli smartphone, dei tablet e dei pc
vogliamo conoscere chi c’è dall’altra parte del mondo
senza vivere chi è accanto a noi.

Siamo figli di un mondo sempre distratto 
fatto di sms e di buongiorno dimenticati
della foto di un caffè sui social postato 
e un caffè oramai freddo ancora da bere.

Siamo figli di un mondo disturbato
che ha dimenticato come far giocare un bambino.