Ingles american e italiàa


na olta ai s’è truac’ en merican, ‘n ingles e ‘n italiàa

l’ingles al dis:

- al me paes in om l’a pèrs en brasc’, ai l’a portáat a l’ospedal e i ga tacáat en brasc’ de legn; al sii chel ca l’è diventáat?

- No

- L’è diventaat en campiù de bozz

- Nient en confront a chel che sucess da nùu, l’a dic' òl mericàa, ‘n om l’a perdut na gamba en d'en incident, ai ga mès su na gamba de legn; al sii chel ca l’è diventáat?

- No

- Campiù de corsa

- In Italia, al fa l’italiáa, a i n om, 'ntàat ca l caminava par la strada, al ghè ruáat giò 'na lamera 'ndel col e la gha taiáat ià la crapa, a i l’a portáat a l’ospedal e i ga mès sü na crapa de legn; al sii chel ca l’è diventáat?

- No

- Capo del goveren.