Natal pas den gal


A natal en pas d’en gaal, a pasqueta l’è ‘n ureta, a sant Antoni ‘n ura buna, a sant’Agnesa ‘n ura distesa

A natale un passo di un gallo, a pasquetta è un'oretta, a sant Antonio un ora buona, a sant'Agnese un'ora distesa