Oca pro nobis


òl prevet e òl sacrista, prϋma de la prucisiù del Vendardì Sant, iè ‘ndac’ a róbaà ‘n oca, e òl prevet i la piacada sóta a la tonega.

‘ntat ca iera rèet a fàa la prucisiù al se lagàt sǜ ‘n vèet ca gh’a ólsàat sǜ la vesta al prevet, ilura òl sacrista al sé mes rèet a cantàa:

-tira gió ‘l tentaberi cal te vazza gió l’oca pronobis.

- hai fatto bene a parlarmi in virgola che il popolo non capisce, ROBA PRONOBIS.