Padella


Quant ca i sondrasch i a cambiat giò li campani i montagnù ai cantava:

-i sundrasch a i l’a facia bella, i’a töc’ giò li campani i a mess su i Padella