Piöf


Piöf, piöf, la galina la fa l’öf, la fa l’öf en pilisina, brüta porca de ’na galina

Piove, piove, la gallina fa l'uovo, fa l'uovo senza guscio, brutta porca di una gallina