Sant Antoni del Grümel


Sant Antoni dèl Grümèl cal sunava ‘l campanèl,

‘l campanèl al se spacàat, sant Antoni al se piacàat,

al se piacàat deréet a na porta nghée ca l ghera na fèmna morta,

la fèmna morta l’a tusiit, sant Antoni al se strimiit,

al se strimiit en tàal manera ca ogni an ai i gha fac’ la féra,

iera piz i candelèer, sant Antoni al ghè 'ndàc’ rèet,

al ghe 'ndàc’ rèet par fach ónór,

sant Antoni l’era ‘n sciór, l’era ‘n sciór sènsa pècat,

sant Antoni al s’è salvàat, al s’è salvàat en Paradis,

Sant Antoni e san Liviis

Sant Antonio del Grumello che suonava il campanello

il campanello si è spaccato, sant Antonio si è nascosto,

si è nascosto dietro una porta dove c'era una donna morta,

la donna morta ha tossito, sant Antonio si è spaventato,

si è spaventato in tale maniera che ogni anno fanno la fiera,

erano accesi i candelabri, sant Antonio gli è andato dietro,

gli è andato dietro a fargli onore,

sant Antonio era un signore, era un signore senza peccati,

sant Antonio si è salvato, si è salvato in Paradiso,

Sant Antonio e san Luigi.