Soposti


‘n om l’e 'ndàc' dal dotor, parchè al gheva mal de vètro

Òl dotor al gha dàc’ li soposti.

Quant ca l’e ruàat a ca l’a vardàat li spiegaziù e 'l ghera sü “par via rettale”

Gnè lüu gnè la sua femna ai sèva ca chèl ca l voleva dii

La femna la gha dic’ da telefunàch al dotor par fàs spiegàa

Òl dotor al gha dic’ meteli 'ndel ano, ma sicome ieva càac capit la femna l’a gha dic'

-ciama a mò ‘l dotor e fas spiegàa mèi

-s’al ciami amò al se 'nrabia

-ciamel istèss

Òl dotor al gha dic’

-meteli 'ndel cü

-te l’evi dic’ ca l se 'nrabiava….