Camosc'
Camoscio

Animai

 

Al pòśa  òl camósc’, mèz ‘ndormentàat,
da la nìif quatàat, scoldàat, totolàat:
al sé ‘nsommia  èn Paradìis da vèss ruàat:
… Bośàgia ‘sto bèl pòst  i l’à  ciamàat!