Caròtola
Carota

vegetai

caròtola cresuda svèrgola = carota cresciuta deforme

Sò ca tàat bùu rèet a caròtoli, li me vée sü tüti iscè a 'na quài manéra

Non sono capace dietro a carote, mi crescono tutte così strane