Ermilìi
Ermellino

Animai

L’irmilìi al gà la nìif ca da mantèl

la ghe fa ‘n de ‘sto paées iscé bèl:

al sgùnfia li ganàsi, al móstra  i bàf:

l’è própi ‘na bèla … facia da sciàf!