La Madona del Cantù
Dipinto di Madonna in fraz. Cantù e non solo

géśi geśöi e capitéi

Madona su 'ndi Pedrùsc

Segue dipinto ad Albosaggia Vecchia 

Segue dipinto a Feit