Lòesni
Pannocchie di granoturco

vegetai

lòesna = mazzo di pannocchie legate per i foiàsc

lòesni = mazzi di sei o sette pannocchie di granoturco legate per i foiàsc’ da poter appendere sotto la lòbbia ad essiccare