Pernìis
Pernice

Animai

 

La Pernìis la spécia òl moróos,
la se varda èn gìir con fàa gelóos
su la còsta de la montagna, sentada:
fina i óc’ còl rìmmel la s’è peturada!