Rasighìi
Sega (piccola)

arnes

chèsto chilò sùra l'è par ól lègn ma gh'è a chèl par ól fèr, 'l gh'à la lama coi dintìi püsèe pìscen

questo qui sopra è per il legno ma c'è anche quello per il ferro