Fémni dèla móntàgna

dal libro Nembro di Graziano Murada


libera trad. di Vittorio C. 13-02-2021

Fémni dèla móntàgna

Sóo sentàat sǜ 'ndi càap ca i vegneva ciamàac' “Pianei”, 'l vèet 'l pòrta 'l prüfüm de ümèt dèl'ültèma nìif ca lè réet a deleguàa e l'è órmài prónta a cét spàzi ali campanéli ca li sbögia la nìif.

Vardi i pràac’ èn bàs; cóma i camósc ca i se tée tacac' sü par i brìch 'npée. 

I ghà 'l cólóor rǜgen dol vistìit 'nvèrnal.  Tǜt 'l tàs.

Li róndeni iè amò èn viàc’ e li ruarà ca prǜma amò dè 'n mìis e pàsa.

Sèri i ṍc’ e me laghi trasportàa da chèl rimpiant ca i pǜsé gióegn ai pö ca conós, nóma i óm dè mèza stagiù i cónós bée.

Al mè vée fó dal cóo i regòrc' dè fémni col panèt èn cràpa, 'ntènti a remàscià fói dè frasèn par patüsc'.

Màa grópólóśi da óm ca cola fòrsa li sgnìca 'l foiàm giò 'ndèl gèrlo par faghén stàa amò 'mpóo.

Li sarà mài stàci gióeni chìli ca ai mei ṍc’ li pareva marüdi cóma regióri capunèri?

Parché quànca s'è bagài, tǜti li fémni li pàr pǜsé végi di àgn ca li pòrta 'n fàcia. 

E chìli ca, èn chèsto àto, la mia mèet la fàc' vignìi  fó da l'armàri dol pasàat, li ghà créspi profóndi sculpidi èn fàcia, cóma sentéer 'mbèlpóo 'mpée.

Li ghà gàmbi malfaci, mìga grévi, ma cörti, müscólósi da marinàr dè móntàgna ca ià dè savìi stàa èn pirlinghèla par laoràa sǜ 'ndèl pindìif.

Femni ca li ghà ca negót dè bèl, dè provocant e tànto méno da fàa vignìi oia de pècàa.

Epùur i'era de sücüur móróśi, màmi, amànc' ca li cunsümàva l' amóor 'ndi masù dol fée, ma negót, pròpi negót 'l lagàa 'ntènt róbi de pasiù carnal 'ndi lóor modo de mövès.

Ttàat da ubligàa nùu bagài a mìga vìch òtra suluziù de chèla da sfoiàa li pagini dèl Vestro con sü femmi mèzi bióti, nóma col regipèt e li müdandi, par smorsàa o piscì quietàa i natürài bolénc' spirèc' dei gióen cóma 'n'sera.

Parché l' ǜnech trǜch cunusüut da chìli màmi, nòni o miga spósadi,  l'era ol süàat ca mesciàat co'l fǜm nìgro dol camì, sü 'n fàcia al pareva dè idìi umbrìi scüri.

Véc’ trüc "fard" ca'l se 'mpregnava àla pèl 'ntàat, ca cǜrvi sǜ 'ndèl fṍöch, i'era réet a mes-ciàa la manèstra.

Li fémni dol me paées, fiöli dei terée 'npéé, ià pèrcórs i scalìi dèla móntàgna sènsa lamèntàs e sènsa pratesi.

Li pratesi deli femmi iè ruadi nóma àgn e àgn dòpo a 'nterromp sécoi dè seleziù natüràal ca la gheva dàc' ai óm nóma la fòrsa, e àli fémni tǜt ol rèst.

'l ghè nè amò                                                       

ghè a chèsta ->    https://www.dialbosaggia.it/poesii/li-femmi-de-na-olta

Donne dela montagna

Sono seduto sui campi che venivano chiamati “Pianei”, il vento porta  la  fragranza  dell’ultima  neve  che  si  sta sciogliendo ed è ormai pronta a cedere spazio ai bucaneve. 

Osservo i prati  in  basso. Come  camosci  si  tengono aggrappati  al  ripido versante. 

Hanno il color ruggine del vestito invernale.  Tutto tace. 

Le rondini sono ancora in viaggio e non arriveranno prima di un mese. 

Chiudo gli occhi e mi lascio trasportare da quel rimpianto precluso ai più  giovani,  ma che gli uomini di mezza età conoscono bene. 

Affiorano i ricordi di donne, con il foulard in testa, intente a  raccogliere  foglie  di  frassino. 

Mani nodose, da uomo, che con forza schiacciano il fogliame dentro le gerla. 

Saranno mai state giovani  quelle che, ai mie  occhi, apparivano come mature matrone? 

Perché quando si è ragazzi tutte le donne sembrano più vecchie degli anni che portano sul volto. 

E quelle che, in questo istante, la mia mente ha  fatto uscire dall'armadio del  passato, hanno scolpite in viso rughe profonde come impervi sentieri. 

Hanno gambe goffe, non pesanti, ma tozze, muscolose, da marinaio di montagna, che devono saper vincere l’equilibrio per operare sui piani inclinati. 

Femmine che non hanno nulla di sensuale, di provocante, tanto meno di peccaminoso. 

Eppure erano sicuramente fidanzate, madri, amanti che consumavano l’amore nei fienili, ma nulla, proprio nulla, lasciava intendere qualcosa di passionale o di carnale nei loro comportamenti. 

Tanto da costringere noi ragazzi a non avere altra soluzione che le pagine di abbigliamento intimo della rivista Vestro per spegnere, o almeno acquietare, i naturali bollori adolescenziali. 

Perché l’unico trucco  conosciuto  da  quelle  mamme, nonne o nubili che fossero, era il sudore che, fondendosi con il nero fumo del  camino, creava ombre sul viso. Antico fard  che si inzuppava alla pelle  mentre, curve sul fuoco, erano assorte a mescolare la minestra.

Le donne del mi paese, figlie di terre ripide, hanno percorso i  gradini della  montagna senza  lamenti, senza rivendicazioni. 

Il  femminismo sarebbe apparso solo decenni dopo a interrompere secoli di selezione genetica, che aveva affidato agli uomini solo la forza, mentre alle donne tutto il resto.