Malga de pegori e véc' pegórèer


Malga de pegori e véc' pegórèer

Vardavi 'ndèla vàl, 'ndàsǜ cola lüus dèla dómàa, 'n cant armonióos par 'l dì ca'l nàs, 'n fiǜm spümegiant dè óndi bianchi lighadi da respìir scigheróos 'ndèla ària ca de somartìi la büsciàa, guidàat da véc' pastóor ca i va, par i sentéer e pastüri con pàs sücüur, trà li rivi di muuc'.

Mónt smarìit, 'n sénso dè pàas 'l sbrisìgha sǜ 'ndèla végia e libèra via dol làc', sbùf vitai e salvàdech minaciàat dal progès curusìif ca'l se spantega contagióos sǜ 'ndi pascói vérc' dèla mèet.

 

Dim pastóor