Dialèt Bośàc'

'l dialèt l'è la midiśìna
ca la fà bée par regordàs li róbi de 'n bòt

traduci

dall' Italiano al Dialetto Bośàc'


Digitare una parola o una frase da tradurre in dialetto.

Consulta la guida

Scrivi qualcosa nel precedente box, clicca su TRADUCI, qui si visualizzerà la traduzione
Racconti

Quànca le nasüut la tèra

QUÀNCA LE NASÜUT LA TÈRA 

Apèna nasüda la Tèra l'era tüta maltraciansèm, ghèra tròp róbi ca li vava ca bée.

Per giüstàla 'n póo gh'è vulüut chèl ca gh'è vulüut, tàata fadìga.

Li cà fàci de sàs par stàa d'itè e reparàs dal fréc’ e dal órs li mancàva amò.

vocabolario

italiano-dialetto / dialetto-italiano (guida)


Scrivi una parola nel precedente box, clicca su CERCA, qui si visualizzerà la traduzione
Quiz

Rebus

1 -     2 -    3 -    4 -    5 -    6 -    7 -    8 -    9 -    10 -    11 -    12 -    13 -    14 -    15 -    16 -    17 -         SLOLUZIONI 
Poesii

Te völi bée parchè

Ti voglio bene perché

POESIA D’AMORE BILINGUE

Ti voglio bene perché

sei il vento che spinge la mia vela

… anca se quai ӧlti te bufèt trop! 1)

 

Ti voglio bene perché

sei lo scoglio dove assicurare la mia barca

… anca sa òl màar te l’evét agitàat ti! 2)

 

Ti voglio bene perché

sei la voce che coordina i nostri sforzi

… anca sa quai ӧlti te osèet trop!                          3)

 

Ti voglio bene perché

sei la spina nel mio fianco quando le decisioni vanno prese

… anca sa te sée pusé spinosa d’en risc!              4)

 

Ti voglio bene perché

sei la corda d’acciaio che tiene unita la nostra famiglia

… anca sa quai ölti te ris-cèt de strozzam!             5)

 

Ti voglio bene perché

insieme abbiamo costruito sulla roccia la nostra casa

… anca sa quant cà te sciorgnèt al trema i fondaméet!               6)

 

Ti voglio bene perché

su di te si può sempre contare

… anca sa urmai ho finit li tabilini!                     7)

 

Ti voglio bene perché

………………………………..

anca sa ol perché … chisà ‘ndua l’è!                8)

15 Gennaio 2015 Paolo con Maria Chiara

NOTE

1) … anca se quai ӧlti te bufèt trop! – anche se qualche volta soffi troppo forte!

2) … anca sa òl màar te l’evét agitàat ti! – anche se il mare l’avevi agitato tu!

3) … anca sa quai ӧlti te osèt trop! - anche se qualche volta urli troppo!

4) … anca sa te sée pusé spinosa d’en risc! - anche se hai più spine di un riccio!

5) … anca sa quai ölti te ris.cèt de strozzam! – anche se qualche volta rischi di strozzarmi!

6) … anca sa quant cà te sciorgnèt al trema i fondaméet! - anche se quando ronfi tremano le fondamenta della casa

7) … anca sa urmai ho finit li tabilini! – anche se ormai ho finito tutte le tabelline dei numeri

8) anca sa ol perché … chisà ‘ndua l’è! – anche se il perché … chissà dov’è!

 

'l ghè nè amò

Vocabolo random

malmóstósa

(malmóstósi), agg.

scontrosa, permalosa, poco socievole

Favole

Ol fùlèt

Il folletto

Li mai vìst ol fulèt? 

Mi l'ò idǜut 'l fulèt, 'n sera 'ndèl bósch a taiàa légna mi 'l Toni di Ciapèla  e 'l poor Mènec di Strecia.  
L'era scià sìra e 'n sera réet a tornàa a baita, quànca 'l Mènec 'l se mèt a grignàa: 
"Ehi, chée ca´l ghè fòiló?"                                                      
Me varda e 'n vìt aprṍöf àla stràda, 'ncrusciulù sùra 'n sàs 'n umìi pìscen, n'eserìi tǜt rós con scià 'n matùchìi de pèza àa chèl tǜt rós.                                                          
Al me vardava e'l grignàva, pò 'l se mès a cór trà li piànti, 'n póo 'ndàva e 'n póo 'l tornàva, l'era śvèlt cóma 'n somèlegh.
Dòpo quai atèm l'è 'ndàc' ià dol tǜt.
Ol diréet 'n sè 'ndàc' a cüntagla al preòst ca lè ignüut a binidìi ol pòst.

 

Li strìi 

Proèrbi

Mei zìnga zìnga che mìnga mìnga.

Meglio poco che niente

se üsa dìi

Vignin, ca l’è còcia

venite (a tavola) che è cotta

Vócabol

Fighèr

Pianta di fico
Stòri

Òl mül magro

_ ‘l to mül l’è magro, te ghe de ca da maiàa ?

_ ier go crumpat trei bali de fée

_ ho capit te ghe crumpet ‘l fée a bali.